Unitatea ____________________________

C.U.I. _________________

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. ________ / _____________

LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu nr. ________ / _____________

și în registrul general de evidență a salariaților la fila nr. ________

 

 

Angajatorul ______________________________________, C.U.I. _____________, cu sediul în localitatea _______________, str. _______________________________, nr. ____, reprezentat legal de dl. (d-na.) _________________________________________ în calitate de administrator (director, președinte) și salariatul (a) ___________________________________, CNP I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I, hotărăsc de comun acord modificarea contractului individual de muncă, începând cu data _______________, după cum urmează:

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

din (de la ) ______________________________ în (la) ______________________________.

 

 

 

 

_____________Angajator, _______________________________Salariat,

____________________________________ _____________________________________